הצטרפות לרשימת תפוצה
 
 
 
חדשות
 
 
 
  מאיר הילדסהיימר  
   
 

פרופ' מאיר הילדסהיימר,

סמינר: תלמידי הגר"א, נובמבר 2012

קורות חיים אקדמיים CV
המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן

תחומי המחקר: יישוב ארץ-ישראל וציונות דתית; תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה
בעל הקתדרה לחקר תולדות תורה עם דרך-ארץ ע"ש רש"ר הירש, אוניברסיטת בר-אילן
ראש המרכז לחקר טבריה עורך 'מטוב טבריה' (בעבר

תקציר הרצאה:    ארץ-ישראל ויישובה במשנת הרב אליהו גוטמאכר
הרב אליהו גוטמאכר (תקנ"ו – תרל"ה, 1796 – 1874; להלן: רא"ג),כיהן כרב וכראש ישיבה בקהילת פלשן (Pleschen), ולאחר מכן בקהילת גריידיץ (Gr"atz), שתיהן במחוז פוזן (Posen) שבפרוסיה. נודע ברבים בכינויו 'הצדיק מגריידיץ' על שום היותו תל-תלפיות למבקשי מזור ותרופה, בסייעו להם בתפילותיו ובברכותיו.
רא"ג אף נמנה עם ראשי הפעילים למען יישובה של ארץ-ישראל במאה הי"ט.-ההרצאה – הנסמכת ברובה המכריע על כתבי-יד שהותיר אחריו, המפוזרים באכסניות שונות בארץ ומחוצה לה – מוקדשת לבחינת הגותו אודות גלות וגאולה, העשויים להבהיר את מהלכיו לגבי יישובה של ארץ-ישראל.

יסוד מוסד בהגותו של רא"ג אודות הגלות הינו חובת הנאמנות המוחלטת למלכות, אף בעיתות משבר כאירועי 'אביב העמים' (1848), ועוד.  העם היהודי מצוי בגלות בנסיבות קשות: גלות השכינה – העדר ניסים גלויים; גלות הגוף – לחץ כלכלי; גלות התורה – פגיעה אנושה בלימוד תורה; גלות הנפש – חוסר אונים של חכמי התורה. העם הגיע לידי 'דיוטה תחתונה' כבגלות מצרים. מציאות זו מורה על כך, שימים אלו הינם'עיקבתא דמשיחא', ו'חבלי משיח'.
סממני התקופה מורים על סמיכותה לגאולה: הענקת שוויון זכויות; חידושים טכנולוגיים שהומצאו בפרק זמן זה; הימצאותה של שכבת 'אדירים' המקורבים למלכות. כל אלו מצביעים על כך שדורם הינו 'אחרון בגלות'. בני הדור יזכו לראות ב'תחיית המתים', המוצבת, לדתעו של רא"ג, בראש שלבי הגאולה.
רא"ג סבר, בדומה לשאר הרבנים תומכי יישוב הארץ, כי חובה לפעול ליישובה, ובכך לעורר את מעשה ד', וכלשון הזוהר 'ובאתערותא דלתתא אתער לעילא'. המתנגדים לפעילות זו מושפעים מן ה'קליפה', מונח בתורת הקבלה שמשמעותו שורש הרע.

הנסיבות הרוחניות הקשות בדורו גרמו לרא"ג להתייאש מגאולה קולקטיבית שבמרכזה חזרה בתשובה – תביעה שמצויה אף בכתביו – ולפנות לגאולה בשל זכויות.
מסד ראשון – אין תקומה ללימוד תורה בגולה. יש לקיימה בארץ-ישראל, וחובה לתמוך בלומדי תורה בה. רא"ג סייע רבות למוסדות תורה שהוקמו תחילה בצפת, ולאחר מכן בירושלים. במרוצת הזמן נקראו על שמו שנות אליהו'.
מסד שני – לצד חובת לימוד תורה, הצורך בעבודת אדמה בארץ-ישראל.  לקיום מצוות התלויות בארץ נודעת משמעות רבה. לדעתו של רא"ג אם מאה ושלושים משפחות יעבדו את האדמה, תהיינה 'נפלאות בעולם'. מוטלת החובה לתמיכה כספית ביושבי הארץ. רא"ג אף צידד בשיתוף פעולה בתחום זה עם חברת 'כל ישראל חברים' (כי"ח) בפריז, על אף צביונה החילוני.
רא"ג ראה את זמנו כערב הגאולה. אמנם לא היה פעיל מעשית למען יישוב הארץ כרעו הקרוב הרב צבי הירש קאלישר, עמו פעל רבות יד ביד, אם כי, מנגד, קיימים היו חילוקי דעות בינותם בסוגיות שונות בתחום זה.
בהשקפתו המשיחית היה רא"ג חדור הכרה מוחלטת בדבר חובת הפעולה המיידית ליישוב הארץ. עם זאת, הוא לא האמין כי במציאות הקיימת, ובבסיסה עמדתם המסוייגת של מרבית הרבנים, ניתן יהא לממש את תחושתו המשיחית.

 

 
 

BetaGroup - עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות NTT - מערכות ניהול תוכן