הצטרפות לרשימת תפוצה
 
 
 
חדשות
 
 
 
  פרופ' חיים סעדון  
   
 

פרופ' חיים סעדון

 

 

  • דיקן הלימודים האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה.  
  • מנהל מרכז התיעוד והמחקר על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה שבמכון בן צבי.
  • עורך ומייסד של הסדרה "קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים". במסגרת סדרה זו ראו אור 14 כרכים  
  • היסטוריון. תחומי המחקר העיקריים: חקר יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה בדגש על הפעילות החברתית והפוליטית של היהודים, יחסי יהודים ומוסלמים, ציונות, עלייה, מלחמת העולם השנייה, עיצוב הזכרון ההיסטורי של הקהילות.
  • חבר הועדה האקדמית במשלחת ישראל ל IHRA - International Holocaust Remembrance Alliance
  • חבר בוועד ההיסטוריונים ((Advisory Board) המייעץ ל EHRI  - European Holocaust Research Infrastructure

 

.סמינריון:תנועת הבריחה וההעפלה ומחנות העקורים

תקציר ההרצאה: עלייה ב' וההעפלה מארצות האיסלם -1940-1950

מאמרו של שאול אביגור המסכם את מפעל ההעפלה אינו מביא את מלוא המידע על ההעפלה מארצות האסלאם, לא בהיקפי העלייה הבלתי ליגלית ולא במאפייני העלייה הזו. מאמר זה הוא נקודת המוצא לסכם את ממצאי המחקר על ההעפלה מארצות האסלאם בשנים 1950-1940. ההיקף הטריטוריאלי של ההעפלה מארצות האסלאם הוא גדול מאוד וההתמודדות של מארגני ההעפלה היא עם מכלול בעיות שלא היו קיימות באירופה. כך למשל, מה יחסם של המשטרים הערביים או המשטרים הקולוניאליים לשאלת ההגירה/ההעפלה של היהודים? מה יחסם של הקהילות היהודיות אל ההעפלה?

בהרצאה אציג את היקפה של ההעפלה בחתך של תקופות ובמידת האפשר לפי ארצות. נתונים אלה יכולים ללמד כי ההעפלה מארצות האסלאם הייתה כרבע לפחות מכלל ההעפלה בתקופה זו ולא אחוזים בודדים כפי שהציג זאת שאול אביגור. כמו כן יוצגו השלבים של ההעפלה בחתך של אזורים: צפון אפריקה מול המזרח התיכון.

מה היו דרכי ההעפלה? בעוד מאירופה עיקר ההעפלה  היה באניות של המוסד לעלייה ב הרי שמארצות האסלאם הייתה ההעפלה גם ביבשה, מעט בדרך האוויר והייתה גם העפלה ימית. מה מיוחד היה בדרכי ההעפלה האלה, הארגון, הקשיים. מי היו העולים ומדוע הייתה ההעפלה מארצות האסלאם שהרי התהליכים שהיו באירופה אינם דומים למהלכים שהיו בארצות האסלאם. אם כן מה אנו יודעים על מניעיה של ההעפלה זו?

מה היה יחסו של המוסד לעלייה ב' להעפלה מארצות האסלאם וכיצד פעל לארגן את ההעפלה הזו. הקורס להכשרת שליחים לארצות המזרח שארגנה ההגנה ב 1942 היה אחד הקורסים המעניינים שהיקף השפעתו על ההעפלה כמו גם על פעילות המוסד לתפקידים מיוחדים לאחר מכן עדין לא נחשף במלואו. מה היה תפקידים של הפעילים המקומיים, ילידי הארץ ומה היה תפקידם של שליחי עלייה ב' שהגיעו מפלסטין/ארץ ישראל של התקופה?

פרק מיוחד ומענין בפני עצמו הוא יציאת שלוש אוניות מעפילים מצפון אפריקה בשנת 1947. מדוע לארגן אוניות מעפילים מאזור זה? איך מארגנים אותן? ההפלגה בים, הגרוש לקפריסין והיחסים המתוחים בין ניצולי השואה מאירופה לבין המעפילים שהגיעו מצפון אפריקה.

בסיום ההרצאה אנסה להעריך את חשיבותו של מפעל ההעפלה מארצות האסלאם.

 
 

BetaGroup - עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות NTT - מערכות ניהול תוכן