הצטרפות לרשימת תפוצה
 
 
 
חדשות
 
 
 
  הרב דר אמיר משיח  
   
 

הרב ד'ר אמיר משיח

 

ב"ה

הרב ד"ר אמיר משיח, הוא ראש חוג מחשבת ישראל במכללת אורות ומרצה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת אריאל. במקביל הוא רב קהילת צעירי כפר גנים ג' בפתח תקוה.

תקציר ההרצאה

ההרצאה תציג את התיאולוגיה בה מחזיק הרב קוק בכינון הציונות הדתית. לא מדובר רק על אידיאולוגיה, כי אם גם, ובעיקר, על תיאולוגיה. ההרצאה תתמקד בזהות היהודית במשנתו, תוך התמקדות בהבנת מושגים ויציקת תכנים חדשים להבנתם, כמו משיח, תורה ועבודה, כחלק מהגדרת סגולת ישראל בהגותו.

ב"ה

אמיר משיח – דף מקורות

אגרות הראי"ה, אגרת תקנ"ה, עמ' קפ"ו-קפ"ט

שני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת-ישראל וההתקשרות האלוקית עימהם. הא' הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, כאמור: "לא בצדקתך וגו'" "רק באבותיך חשק ד' לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם", "והייתם לי סגולה מכל העמים"; והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע-הנפש ברצון ד', כמו טבע כל דבר מהמציאות, שאי-אפשר לו להשתנות כלל, "כי הוא אמר ויהי", "ויעמידם לעד לעולם". וה-ב' הוא עניין הבחירה, זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד-תורה. החלק של הסגולה הוא הרבה, באין ערוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה אלא שברית כרותה היא, שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה כ"א לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת את גילויה, ע"כ הכול תלוי לפי רוב המעשה וקדושה האמונה ותלמוד-תורה

מידות הראי"ה, עמ' ס"ד, פיסקאות ל' וכ"ח-

בתוך חללה של האמונה גם האמונה הנמוכה יש בה תועלת, אבל להנהיג את החיים אין רשות כי-אם לאמונה הגבוהה. וכאשר הרשמיים של האמונה נחלתם היא האמונה הנמוכה התרבות מגרשת אותם מגבול הנהגת החיים, ואין לדבר תרופה כי-אם לשוב לאמונה הגבוהה..

מה שמבינים את האמונה בצורה מקולקלת, קטנה וחשוכה, גורם לכפירה שתשא את ראשה. וזוהי המגמה ההשגחית בבנין העולם של מציאות רגש הכפירה וכל תיאוריה, כדי להעיר את כח החיים שבאמונה בכל לב, למען תבוא האמונה למרום מעלתה.

שמונה קבצים, קובץ ג', שס"ו

ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתענינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. רק בזמן החורבן, וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו והוצרך להכיר את תעודת ורק במעמדו הרוחני המופשט, הושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי עולם בשביל חיי שעה, וגם על זה יצאה מחאה שמימית. אבל כאשר הגיע התור של בנין האומה בארצה והצורך המעשי של הסדורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתכנית פעלי הכלל, הרי הם הם גופי תורה.

שמונה קבצים, ח"א פיסקה תתל"ד.

שאיפתי הגדולה היא לחבר את התורה הרוחנית עם התורה המעשית. בימים הראשונים, בימי הנביאים, בודאי היו שתי התורות מחוברות בחיבור גמור.. אמנם חתימת הבבלי באה לתן האפשרות לאור התורה שיאיר גם במחשכים והזמן דורש כעת להחזיר את ההופעה לאיתנה

 

 

 
 

BetaGroup - עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות NTT - מערכות ניהול תוכן