הצטרפות לרשימת תפוצה
 
 
 
חדשות
 
 
 
  ד"ר יהונתן יעקבס  
   
 

ד'ר יהונתן יעקבס

 המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן

תחום עיסוק אקדמי: פרשנות המקרא לדורותיה, תוך התמקדות על פרשנות ימי הביניים.

פרסם ספר העוסק בתוספות רמב"ן לפירושו לתורה בהגיעו לארץ ישראל (בשיתוף עם פרופ' יוסף עופר), וכן מאמרים רבים העוסקים בפרשנותם של ר' טוביה בן אליעזר (לקח טוב), רש"י, ר' יוסף קרא, רשב"ם, רמב"ן, ר' יוסף בכור שור, רש"ר הירש, ועוד.

סמינר:תקופת המלוכה: משאול עד מלכים ג'

תקציר ההרצאה:

ההרצאה תעסוק בסיפור המסתורי של משיחת שאול למלוכה (שמ"א ט-י). סיפור זה מכיל, בצד הדמות הראשית,  מספר גדול בצורה יוצאת דופן של דמויות משניות, ומשדר שדר של אקראיות, עד שהפך להיות מעין משל עממי - "יצא לחפש אתונות ומצא מלוכה". מטרת ההרצאה לחשוף את מסרו של הסיפור, בעזרת קריאה צמודה, חשיפת וניתוח האמצעים ספרותיים שבהם השתמש המספר כגון: מבנה הסיפור, מילים מנחות, הבנת תפקידיהן של הדמויות המשניות בסיפור, וכן הלאה.

 

סיפור שאול והאתונות (שמ"א ט, א - י, טז)

1. בבלי ברכות דף מח עמוד ב

רבי נתן אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר: "כבאכם העיר כן תמצאון אותו בטרם יעלה הבמתה לאכול כי לא יאכל העם עד באו כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקראים" (שמ"א ט). וכל כך למה? לפי שהנשים דברניות הן. ושמואל אמר: כדי להסתכל ביפיו של שאול, דכתיב: "משכמו ומעלה גבה מכל העם". ורבי יוחנן אמר: לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא.

2. מבנה הפרק

א

ב

ג

ד

ג1

ב1

א1

ג

ד-יד

טו-כא

כב-כה

כו-א

ב-יג

יד-טז

יציאה

שלושה עיכובים בדרך הלוך

ציווי על המשיחה; פגישה ראשונה בין שמואל לשאול והזמנת שאול

הסעודה בבמה

משיחת שאול לנגיד; פגישה שנייה בין שמואל לשאול ושילוח שאול

שלוש פגישות בדרך חזור

חזרה

 

3. הקבלה (ניגודית) בין הדרך הלוך לדרך חזור

פרק ט

ה-ו

 

ז-י

 

 

יא-יד

 

 

שלושה עיכובים בדרך הלוך

פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו

 

מה נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו

בלכתו לדרוש אלוהים... ונתתי לאיש האלוהים

 

המה עולים במעלה העיר

והמה מצאו נערות יוצאות לשאוב מים

המה באים בתוך העיר

והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה

פרק י

ב

 

ג-ד

 

 

ה-יג

שלוש פגישות בדרך חזור

והנה נטש אביך את דברי האתונות ודאג לכם

 

ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם

עולים אל האלוהים

 

ויהי כבואך שם העיר

ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה

ויבואו שם הגבעתה

והנה חבל נביאים לקראתו

 

 

4. ר' יוסף קרא שמ"א ט, ט

לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים וגו' - פתרון: כך היה מנהג לפנים בישראל - כלומר: בדורות הראשונים; כה אמר האיש בלכתו לדרוש דבר אלהים שיגיד לו את דרכיו: לכו ונלכה עד הרואה…

כשהוא אומר כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה - מה שהדור הזה קורא 'נביא' היו הדורות הראשונים קורין 'רואה' - למדת: כשנכתב ספר זה כבר חזרו לקרוא לרואה 'נביא', מכלל שספר זה לא נכתב בימי שמואל; שכשתחזור על כל המקרא לא תמצא שנקרא נביא 'רואה' כי אם כאן, שהוא אומר "איזה בית הרואה" (להלן,יח); למדת שדורו של שמואל הוא נקרא לפנים בישראל, ודור אחרון לשמואל, ועל אותו הדור הוא אומר: כי לנביא היום וגו'.

ורבותינו זכרוניהם ברכה אמרו (ב"ב יד,ב) ששמואל כתב ספרו; והמאיר לארץ ישים מחשך לאור ומעקשים למישור. (שמ"א ט, ט)

 
 

BetaGroup - עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות NTT - מערכות ניהול תוכן