הצטרפות לרשימת תפוצה
 
 
 
חדשות
 
 
 
  פרופ ישראל ברטל  
   
 

ישראל ברטל  Israel Bartal

קורות חיים

פרופ ישראל ברטל:  היסטוריון, איש חינוך ועורך כתבי עת בהיסטוריה של עם ישראל. ברטל הוא פרופסור (אמריטוס) בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים; לימד 44 שנים היסטוריה יהודית מודרנית באוניברסיטה העברית (בשנים 1970-2014). כעת הוא מלמד היסטוריה של ארץ-ישראל בתוכנית לתואר השני  במכללה האקדמית תל-חי.  יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית בשנים2015-2006; שימש בתפקיד דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים (בשנים 2010-2006). תחומי מחקרו כוללים את  תולדות יהודי מזרח אירופה  ותרבותם והיסטוריה של היישוב     בארץ ישראל בעת החדשה. חלק ניכר מעבודתו המדעית עוסק בראשית התנועה הלאומית היהודית ובהתיישבות היהודית בארץ-ישראל. ממייסדי כתב העת קתדרה ואחד מעורכיו משך שנים רבות. מיוזמי ועורכי "ספר העלייה הראשונה" (1982) ואחד משלושת עורכי "ספר העלייה השנייה" (1997). ספרו החדש לתקן עם: נאורות ולאומיות במזרח אירופה ראה אור באביב 2013. כעת הוא עוסק בכתיבת ביוגרפיה של הסופר שלום יעקב אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים). זכה בשנת 2008 בפרס  מפעל הפיס למדעים ומחקר ע"ש לנדאו בתחום: היסטוריה של ארץ ישראל.

היה פעיל מאז שנות ה-70 של המאה שעברה בוועדות לתוכניות הלימודים בהיסטוריה בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. עמד בראש "וועדת ברטל" שכתבה את תכנית הלימודים לחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי (בין השנים 2003-1995) – תכנית המשמשת עד היום, בשינויים קלים, במערכת החינוך הממלכתית . פרסם כמה מחקרים על הוראת ההיסטוריה  במדינת ישראל.

 

סמינר: תלמידי הגר"א, נובמבר 2012

 

סמינר: היציאה מן החומות, אעלה בתמר והעליה הראשונה  נובמבר 2015

תקציר הרצאתי:

עלייתם של קבוצות מתיישבים יהודים ממזרח אירופה ומתימן לארץ-ישראל בראשית שנות השמונים של המאה התשע-עשרה זכתה לכינוי “העלייה הראשונה”.  ההרצאה תעסוק בשאלת הראשוניות: האם היו ראויים עולי “העלייה הראשונה” לכתר הראשוניות? ואם כן, מדוע? במה, אם בכלל, היו העולים מרוסיה, רומניה ותימן ראשונים? מי קדם להם  בעלייה ומי בא אחריהם  אך לא חבר אליהם? ראשוניותם של אנשי “העלייה הראשונה”, כך יציע המרצה, היא בהנחת התשתיות לחברה יהודית חדשה שהתחברה עם התנועה הלאומית המודרנית והביאה בארץ האבות לשינוי חסר תקדים בגיאוגרפיה, בדמוגרפיה, בכלכלה ובתרבות. כל החידושים הללו, אף שהיו צנועים למדי בימי “העלייה הראשונה” עצמה,  היו חסרים  כמעט לחלוטין בגלי העליות לפני סוף המאה התשע-עשרה, עליות שהיו חשובות ומשפיעות, יצרו והגדילו את “היישוב הישן” בערי הקודש, אך לא ניתן לראות בהן חלק מבשורת המיזם הלאומי החדש.

סמינר: העליה השניה - מנהיגיה והוגיה

הרצאה א':תיקון עולם וגאולת העם

הרצאה ב': יהודי חדש נוסח "השומר"

סמינר: 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון

תקציר ההרצאה:  מלאומיות לציונות: "אוטונומיה", "טריטוריה", "ציון"

בניגוד לדימוי הרווח עד היום בקרב שוחרי תולדות התנועה הציונית, לא תמיד עלו "לאומיות יהודית" ורעיון חידוש הישות היהודית בארץ ישראל בקנה אחד. מגוון של תנועות לאומיות יהודיות נוצר ופעל החל מאמצע המאה ה-19 ועד למחצית השנייה של המאה -20. מצד שני: לאכל שוחרי ארץ-ישראל בקרב היהודים ראו עמם ציונים. ההרצאה תעסוק בתולדות התופעה ההיסטורית והפוליטית המרתקת של תנועות לאומיות יהודיות מקבילות ומתחרות זו בזו, שהסכימו כולן שהיהודים הם "לאום", אך חתרו להגשמת החזון הלאומי במסלולים שהיו בה בעת משותפים, וגם נפרדים.

סמינר: העליה השלישית והרביעית: עליות של ניגודים

תקציר ההרצאה:  לא "ימין" ולא "שמאל"?

היישוב העברי בין אנגלים וערבים

מתום מלחמת העולם הראשונה  בשנת 1918 ועד לפרוץ מאורעות 1929 צמחה בארץ ישראל ישות  פוליטית-תרבותית  שמנתה כ-190,000  יהודים.

ההרצאה תבחן את התפתחות היישוב היהודי בשנות העשרים של המאה הקודמת משלוש נקודות מבט היסטוריות:

  1. היישוב היהודי כתוצר התפרקות האימפריות הרב-אתניות  וצמיחתן של מדינות-לאום (או, לפי שעה, יחידות אוטונומיות) בפריפריות.
  2. מקומו וחלקו של היישוב היהודי בהגירות ההמונים  של יהודי "העולם הישן" לפני ואחרי מלמת העולם הראשונה.
  3. חלקם של אידיאולוגיות מודרניות וזרמים פוליטיים בעיצוב דמותו של היישוב ובקביעת קצב התפתחותו.

 

בחינת "שנות העשרים"  מנקודות המבט הללו, תוך הפחתת מקומו  האנכרוניסטי (החשוב כשלעצמו) של השיח הפוליטי-רעיוני הישראלי שטבע חותמו משך עשרות שנים הן במחקר ההיסטורי, הן בזיכרון הקיבוצי, מבליטה את המשותף והדומה בין הזרמים הפוליטיים השונים (ולימים היריבים) שתרמו  יחדיו לעיצוב פני החברה הישראלית והתרבות העברית החדשה.

 

 
  

 
 

BetaGroup - עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות NTT - מערכות ניהול תוכן