הצטרפות לרשימת תפוצה
 
 
 
חדשות
 
 
 
  פרופ' אסא כשר  
   
 

פרופ' אסא כשר

פרופסור אמריטוס מהקתדרה ע"ש לאורה שוורץ-קיפ לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה

של הפרקטיקה ופרופסור אמריטוס לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב.

חתן פרס ישראל בפילוסופיה כללית, .2000

חבר האקדמיה האירופאית למדעים ואומנויות.

היה חבר ממלכתיות רבות בתחומי האתיקה והרפואה וכן בתחומים רבים אחרים,

ביניהם אתיקה צבאית, ביטחונית, ממשלתית, חינוכית, פרלמנטרית ועוד.

 

תקציר ההרצאה: אתיקה רפואית מקצועית מהי?

בהרצאה יוצגו בקצרה הערכים הייחודיים של הרפואה

ויידונו כמה הקשרים, בהם קבלת ההחלטות לגבי מטופלים הכוללת

שיקולים לא רפואיים.

 

 

 

תקציר ההרצאה:  דילמות אתיות בקביעת סל התרופות

עדכון סל שרותי הבריאות, קרי:  אלו מן הטכנולוגיות (תרופות או מכשירי אבחון וטיפול) שהתווספו לעולם הרפואה לאחרונה תינתנה במימון ציבורי במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נעשה בהליך סדור ומוכר.  התהליך מתחיל מדי שנה בקול קורא המזמין את כל הנוגעים בדבר להגיש לאגף להערכת טכנולוגיות במשרד הבריאות את המלצותיהם ומסתיים לאחר שלושה חודשי דיונים של וועדת הסל וקבלת המלצות להגשה לממשלת ישראל לקראת סיומה של כל שנה אזרחית.

במסגרת ההרצאה אדון בהרכבה של וועדת הסל והשלכות הסל על דיוניה והחלטותיה. אפרט את מערכת השיקולים הרפואיים, האתיים והחברתיים המנחים את דיוני הוועדה ואביא דוגמאות לטכנולוגיות אשר הגיעו עד לשלב המתקדם ביותר של דיוני הוועדה ולא נכללו בעדכון השנתי ולטכנולוגיות אשר הגיעו לתעדוף הסופי ונכללו בסל התרופות הציבורי.  הדיון בנימוקים להכללה או אי הכללה בסל בשלב התעדוף הסופי שופך אור על השיקולים המנחים את חברי הוועדה בגיבושו הסופי של העדכון השנתי.

להחלטות אלה מכריעות על בריאות תושבי ישראל ועל יכולתם ליהנות מטיפול רפואי מתקדם.

 

 
 

BetaGroup - עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות NTT - מערכות ניהול תוכן