הצטרפות לרשימת תפוצה
 
 
 
חדשות
 
 
 
  פרופ דינה פורת  
   
 

 פרופ' דינה פורת

                                                                                                                                           קישור להרצאה (לצפיה ברשת) במסגרת הסמינר אודות אלי ויזל.:       http://youtu.be/1RLXIHBLkag

 

קורות חיים פרופ' דינה פורת     + תקציר הרצאה בסמינר  "שורשי האנטישמיות"

פרופ' דינה פורת, ראש מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו היא מופקדת הקתדרה לחקר האנטישמיות והגזענות ע''ש אלפרד פ. סליינר באוניברסיטת תל אביב. משמשת כהיסטוריון הראשי של יד ושם מאז אוקטובר 2011.
הייתה עמית מחקר במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית, במרכז לחקר ישראל ויהדות באוניברסיטת קולומביה ובסמינר של המכון הבינלאומי לחקר השואה של יד-ושם, פרופסור-אורח במרכזים ללימודים אירופיים וללימודים יהודיים באוניברסיטת הרוורד, באוניברסיטת ניו-יורק, במכון לזכר השואה בפריז ובאוניברסיטה הבינלאומית בוונציה.

נבחרה למרצה המצטיינת בפקולטה למדעי הרוח לשנת 2004. בשנת 2012 הוענקה לה מדלית ראול ולנברג, והיא נמנית על רשימת החוקרים המובילים בישראל  של המגזין דה מרקר לשנת 2013. מילאה את מקומו של פרופ' יהודה באואר כיועץ אקדמי של  ה-
ITF, Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance      
            בשנים 2005-2010

פרסומים עיקריים:  

תקציר ההרצאה: האנטישמיות – מימי מדינת היהודים לימי מדינת ישראל

בהרצאה תועלינה כמה שאלות הנוגעות לעמדתו של הרצל כלפי האנטישמיות: האם  באמת סבר שהקמתה של מדינה יהודית תביא לקיצה של האנטישמיות? אילו אירועים אנטישמיים הניעו אותו לחפש פתרון לעם היהודי, ומה מקומו של משפט דרייפוס במסכת אירועים זו? האם עלבון האנטישמיות גרם לו לדבוק ביהדות, ואחר כך בציונות, או שמא להיפך? נקרא יחד מאמר יפהפה שכתב הרצל, המנורה – וכוונתו הייתה לחנוכייה – על האופן שבו גילה את יופייה של היהדות ומנהגיה, ונעקוב בעזרתו אחרי התפתחות המחשבה הלאומית אצל הרצל. ולסיום נתהה – מה היה הרצל אומר על האנטישמיות היום?

 

• הנהגה במלכוד, הישוב נוכח השואה, 1942-1945, אופקים, עם עובד, 2004,1986. זכה בפרס יד בן-צבי ובפרס קובוביצקי.
The Blue and the Yellow Stars of David, the Zionist Leadership in Palestine                  and the Holocaust, 1939-1945, Harvard University Press, 1990
                  
• עריכה מדעית של אברהם תורי, גטו יום יום, יומן גטו קובנה 1941-1944, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל אביב, 1988.
Surviving the Holocaust, The Kovno Ghetto Diary, Harvard University Press,1990                             
 
• מעבר לגשמי, פרשת חייו של אבא קובנר, עם עובד ויד-ושם, 2000. זכה בפרס זנדמן (מטעם ארגון הפרטיזנים ונכי המלחמה בנאצים), ובפרס בוכמן (באמצעות יד-ושם). הנוסח באנגלית,
The Fall of a Sparrow, the Life and Times of Abba Kovner,  Stanford UP, 2009,
זכה ב- National Jewish Book Award .
• ערכה יחד עם ד''ר מרדכי נאור את קובץ המחקרים "העיתונות היהודית בארץ-ישראל נוכח השואה "(אוניברסיטת תל אביב ומשרד הביטחון, 2002, 2004), ויחד עם פרופ' יחיעם ויץ את קובץ התעודות    "בין מגן דוד לטלאי צהוב - היישוב היהודי בארץ-ישראל ושואת יהודי אירופה 1939-1945", (יד-ושם, 2002).
• ערכה את "שואה ממרחק תבוא", אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לשואה ולנאציזם, 1933-1945, יד בן צבי, ירושלים, 2009, ואת השנתון היוצא לאור מאז 1994 -   Antisemitism Worldwide, יחד עם ד"ר רוני שטאובר.
• קפה הבוקר בריח העשן, קובץ מאמרים על מפגשיהם של היישוב והחברה הישראלית עם השואה וניצוליה, עם עובד ויד ושם, 2011. נוסח באנגלית:
• Israeli Society, the Holocaust and its Survivors, Vallentine Mitchell, 2008        
            .
.
        תקציר הרצאה בסמינר שרשי האנטישמיות

שורשיה הנוצריים של הכחשת השואה.
החלק הראשון של ההרצאה ייתן את הרקע להיווצרותה של דמות יהודי בעקבות השואה, שהיא שלילית לא פחות מזו שנוצרה לפניה: השואה התחוללה בידי נוצרים, והודאה מלאה בכך מצריכה שידוד מערכות גמור בחשיבה הנוצרית, והעמדת היהודי כקורבן וכקדוש מעונה – מעמד השמור לישו בלבד. לפיכך חל היפוך לאחרונה היפוך תפקידים ותדמיות, המסייע לשמור על תדמית נוצרית שאפשר לחיות אתה.
בחלק השני נצפה בקטע מתוך סרטו של מל גיבסון, "ייסוריו של ישו", שנעשה מתוך התנגדות עמוקה של הבמאי, ושל אביו, לתפנית שחלה כתוצאה מן השואה בכנסייה הקתולית כלפי העם היהודי בשנת 1965. בשנה זו נערכה המועצה האקומנית השנייה, ואחת מתוצאותיה הייתה מסמך קצר – פחות מעמוד – אך בעל חשיבות עצומה ליחסי קתולים-יהודים. חוגים וקבוצות המתנגדים למסמך ולהשלכותיו הם לרוב מכחישי שואה המנסים להחזיר את הגלגל לאחור, לזמן שלפני 1965 ולפני השואה.

סמינר: 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון

תקציר ההרצאה: האנטישמיות – מימי מדינת היהודים לימי מדינת ישראל

בהרצאה תועלינה כמה שאלות הנוגעות לעמדתו של הרצל כלפי האנטישמיות: האם  באמת סבר שהקמתה של מדינה יהודית תביא לקיצה של האנטישמיות? אילו אירועים אנטישמיים הניעו אותו לחפש פתרון לעם היהודי, ומה מקומו של משפט דרייפוס במסכת אירועים זו? האם עלבון האנטישמיות גרם לו לדבוק ביהדות, ואחר כך בציונות, או שמא להיפך? נקרא יחד מאמר יפהפה שכתב הרצל, המנורה – וכוונתו הייתה לחנוכייה – על האופן שבו גילה את יופייה של היהדות ומנהגיה, ונעקוב בעזרתו אחרי התפתחות המחשבה הלאומית אצל הרצל. ולסיום נתהה – מה היה הרצל אומר על האנטישמיות היום?

 

 
 

BetaGroup - עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות NTT - מערכות ניהול תוכן